حفاری شمال

حفاری شمال در تایم فریم هفتگی در کانال نزولی بلند مدت در آخرین موج نزولی یکسال اخیر از سقف کانال در محدوده ۳۹۰۰ ریال تا کف کانال در محدوده ۱۶۵۰ ریال اصلاح قیمتی داشته و از کف فوق با برگشت روند مواجه شده و در مسیر برگشت با مقاومت کوتاه مدت ۲۱۱۰ ریال مواجه است […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.