حرکت خلاف جهت گروه خودرویی

بر خلاف انتظار و در اواسط بازار با افزایش تقاضا در گروه خودرویی مواجه شدیم تا جایی که نمادهای خکاوه، خودرو، خگستر، خوساز و خچرخش یا صف خرید شدند و یا تا آستانه صف خرید شدن پیش رفتند که دلیل آنرا پررنگ شدن مجدد خبر معافیت افزایش سرمایه از محل تجدید داریی ها می توان […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.