کشتیرانی دریای خزر

قیمت در نماد حخزر در اخرین موج صعودی ۳۵ کندل صرف کرده و سپس رشد قیمت متوقف شده است. اکنون پس از گذشت ۳۸ روز در جا زدن تمایلی برای اصلاح قیمتی بیشتر در نمودار دیده نمیشود یک شسکت و برک اوت از این محدوده تراکمی می تواند سیگنال خرید جذابی با حد ضرر ۴۰۰ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.