ثبات در فروش شهریرور کرازی

شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ مبلغ ۱۱۳۷ میلیارد ریال فروش داشته که حدود سه برابر مبلغ فروش دوره مشابه سال گذشته می باشد. حدود ۶۳ درصد از فروش ۶ ماهه از محل فروش بطری های غیر دارویی است که مطابق نمودار فوق نرخ فروش آن تا مرداد ماه روند افزایشی داشته و […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.