تولیدکنندگان شیر خام

افزایش هزینه های تولید که بواسطه وجود تورم و افزایش نرخ ارز بوجود آمده، در کنار عدم افزایش متناسب نرخ خرید شیر خام در سالیان گذشته موجب شده روند حاشیه سود ناخالص شرکت های تولیدکننده شیر خام نزولی باشد. تند شدن شیب افزایش نرخ ارز از یک سو و تاثیر این رخداد بر نرخ تورم از سوی دیگر موجب شده است در ابتدای سال جاری شاهد افزایش نرخ نهاده تولید صنعت شیر باشیم.این افزایش به حدی است که با در نظر گرفتن نرخ فروش ۱۴۴۰ تومان هر کیلوگرم شیر خام برای سال جاری شاهد کاهش سودآوری شرکت های فعال در این صنعت برای سال جاری خواهیم بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.