توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

قیمت به محدوده مورد نظر واکنش نشان داد. و تریگر خروج نیز صادر شد. اکنون باید منتظر اتمام موج اصلاحی ماند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.