تكنوتار

تکنو در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت در آخرین گام صعودی بلند مدت در یک سیکل صعودی پنج موجی از محدوده کف کانال در ۱۲۴۰ ریال به سقف کانال در ۳۱۷۰ ریال صعود داشته و از محدوده سقف با اصلاح عمیق و پرشتاب تا محدوده ۱۸۰۰ ریال به کف کانال برخورد کرده […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.