تعدیل مثبت ۵۰ درصدی شنفت

شرکت نفت پارس در شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود ۶،۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به ۳،۴۳۳ میلیارد ریال مدت مشابه سال مالی قبل با رشد ۷۶ درصدی همراه شده است. اصلی ترین محصول شرکت روانکار می باشد که در شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود ۵ هزار میلیارد ریال […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.