تسعیر ارز نیمایی وتجارت برای سال ۹۷

بانک تجارت که در سال مالی ۹۶ با سرمایه ۲۲۴ هزار میلیارد ریالی به ازای هر سهم (۲۷۲) ریال زیان داشت. در سال مالی ۹۷ موفق شده این رقم را به (۲۳) ریال کاهش دهد. درحالیکه در سال ۹۷ مجموع درآمدهای مشاع نسبت به سال ۹۶ با افزایش ۲۳ درصدی همراه شده، سود اعطایی به […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.