تدوام روند صعودی سودآوری فصلی ساربیل

شرکت سيمان آرتا اردبيل در گزارش ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۸ با سرمایه ۲۴۰ میلیارد ریال توانست به ازای هر سهم ۲۱۲۵ ریال سود محقق کند که نسبت به سال گذشته ۹۹ درصد افزایش را نشان می دهد. سود فصلی شرکت از ابتدای سال مالی روند صعودی داشته است. سود فصل پاییز ۱۰۳۹ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.