تداوم عملکرد مناسب وبملت در مهر

بانک ملت در ۷ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۹۷ مبلغ  ۱۱۰،۵۳۴ میلیارد ریال  درآمد محل تسهیلات اعطایی کسب نموده و ۸۸،۴۲۸ میلیارد ریال نیز سود به سپرده های سرمایه گذاری پرداخت نموده است و به این ترتیب ۲۲،۱۰۶ میلیارد ریال مازاد درآمد گزارش نموده است. این در حالی است که بانک در دوره مشابه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.