تحلیل مس

چین با سهم ۴۸% و سپس سایر کشورهای آسیایی با سهم ۲۱% بیشترین سهم را در مصرف مس در اختیار دارند.نرخ رشد میانگین ۵ سال آتی از تقاضای مس برای آمریکای شمالی ۰٫۵% ، اتحادیه اروپا ۱%، چین ۳٫۸%، هند ۴٫۶% و سایر کشورها ۳% برآورد شده است و در سال ۲۰۱۹ تولید کنسانتره نسبت به سال ۲۰۱۸ رشدی ۱٫۳% خواهد داشت گفتنی است هزینه های نقدی تولید هر تن مس در شیلی ۳،۲۵۶ دلار، پرو ۲،۲۶۴ دلار در هر تن، چین ۴،۹۸۰ دلار و آمریکا ۳،۲۷۱ دلار برآورد می شود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.