تجارت الکترونیک پارسیان کیش

۱۰% از سهم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش معادل ۱۰% از سهام روز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در بازار سرمایه با دامنه قیمتی ۱،۶۰۰ الی ۱،۷۰۰ ریال عرضه خواهد شد. فروش شرکت در سال های اخیر نزولی بوده است و شرکت هم پیش بینی فروش سال ۹۷ را با ۱۱% افزایش نسبت به سال ۹۶ منتشر کرده و برای سال ۹۷ نیز به ازای هر سهم ۳۲۱ ریال سود پیش بینی کرده است که در شش ماهه نیز ۴۸% از آن را پوشش داده است

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.