تجارت الكترونيك پارسيان

قیمت در این نماد یک الگوی پرچم را کامل کرده است می توان با هدف ۷۵۰ تومان و حد ضرر ۵۰۰ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.