تجارت الكترونيك پارسيان

رتاپ در تایم فریم روزانه در کانال صعودی دو ساله در آخرین گام صعودی از کف کانال در ۲۵۷۰ ریال به سقف کانال در ۳۹۶۰ریال صعود داشته و پس از آن ی یک دوره ۶ماهه تا محدوده ۲۸۵۰ ریال اصلاح قیمتی را تجربه نموده که این محدوده همپوشانی با تراز فیبوی اصلاحی ۷۸/۶ درصد داشته […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.