تامین سرمایه نوین

با حرکت اقتصاد کشور به افزایش تامین مالی از محل بازار سرمایه، بازار مناسبی برای شرکت های تامین سرمایه به وجود آمده است که انتظار می رود با افزایش تامین مالی از محل بدهی در سال های آتی، این رشد همچنان ادامه داشته باشد. تامین سرمایه نوین نیز به عنوان یکی از شرکت های بزرگ این حوزه، از این امر مثتثنی نیست.

این شرکت در دوره ی ۹ ماهه به ازای هر سهم با سرمایه ۷،۰۰۰ میلیارد ریال ۳۹۸ ریال سود خالص محقق کرده است و در گزارش ارزش گذاری، سود شرکت برای سال ۱۳۹۷ به ازای هر سهم به ۴۹۵ ریال به ازای هر سهم خواهد رسید.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.