بين‌ المللی محصولات‌ پارس‌

شپارس در تایم فریم روزانه پیرو تحلیل قبلی با تشکیل الگوی سرو شانه سقف تا محدوده ۱۶۵۰ ریال اصلاح قیمتی را تجربه کرده که این محدوده حمایتهای استاتیک میان مدت و بلند مدت سهم قرار داشته و با توجه به پتانسیل شکل گیری واگرایی مثبت و وضعیت سایر اندیکاتورهای سهم میتواند با حد ضرر ۱۶۹۹ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.