بيمه پارسيان

قیمت به هدف اول تحلیل قبل در باند بالایی چنگال رسیده و از ان عبور کرده است. اکنون می توان منتظر رسیدن قیمت به هدف دوم در محدوده ۲۲۰ تومان در محدوده سقف کانال فرضی ماند. همچنین رسیدن قیمت به خط هشدار اول در محدوده ۲۵۰ تومان دور از ذهن نیست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها