بيمه معلم

بیمه معلم در دوره ی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ با سرمایه ی ۱،۵۰۰ میلیارد ریال سود هر سهم را به مبلغ ۲۸۹ ریال گزارش کرده است که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته رشدی ۱۰ درصدی داشته است و معادل ۹۴% از سود سال مالی گذشته می باشد. گفتنی است ۵% از سهام این شرکت روز شنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در بازار دوم فرابورس در دامنه ی قیمت ۲،۶۰۰ تا ۲،۷۰۰ ریال و حداکثر سهم قابل خریداری ۷۵۰ سهم عرضه خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.