سرمایه گذاری شفا دارو

سرمایه گذاری شفادارو برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۱،۱۷۹ میلیارد ریال به ازای هر سهم ۷۷۵ ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به سود ۹۶۹ ریالی سال مالی قبل با ۲۰ درصد کاهش همراه بوده است. در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ حدود ۱۰ درصد از سهام شرکت معادل ۱۱۷،۹۴۳،۰۰۰ سهم با قیمتی در محدوده ۴،۰۰۰ الی ۴،۱۵۰ ریال عرضه اولیه خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.