بانک ملت

در تحلیل قبل از این نماد به کانال صعودی شکل گرفته در نمودار و احتمال رسیدن قیمت به سقف کانال اشاره شد.اکنون همانطور که مشاهده می کنید قیمت با قدرت در مسیر مورد نظر حرکت کرده است و تمام مقاومتهای خود را از پیش رو برداشته است. کماکان هدف سقف کانال و در محدوده ۳۵۰ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.