بانک ملت

قیمت در این نماد با قدرت مقاومت ۲۰۸ تومان را از پیش رو برداشته و تا محدوده ۲۵۰ تومان هم پیش روی کرده است. اکنون قیمت در حال اصلاح است محدوده ۲۰۸ تومانی که در صعود قیمت نقش مقاومت داشته اکنون می تواند به حمایت قیمت تبدیل شود. بهتر است این محدوده را زیر نظر […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.