بانک تجارت

در تحلیل قبل به اهداف ۱۶۵، ۱۹۴ و ۲۳۲ تومانی این نماد در میان مدت اشاره شد. در تحلیل زیر به تحلیل رفتار قیمت و اهداف کوتاه مدت قیمت پرداخته ایم همانطور که مشاهده می کنید قیمت آرایش امواج ایمپالس به خود گرفته است و با گامهای ۵ موجی در حال حرکت است. قیمت بعد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.