بانک تجارت

رفتار قیمت در نوسانات اخیر را می توان در درون یک کانال صعودی مدل کرد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت در محدوده ۳۸ تومان همزمان به کف کانال و خط میانی چنگال خواهد رسید. در صورت واکنش به این سطح یک فرصت خرید کم ریسک ایجاد خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.