بانك خاورميانه

قیمت در این نماد به شدت به میانگینهای خود حساس است و برای مدت طولانی است که زیر این میانگینها قرار نگرفته می توان با قرار گرفتن قیمت بر روی میانگینها و با حد ضرر زیر کمو در (محدوده ۴۷۰ تومان) به دنبال فرصت خرید بود

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.