بانك خاورميانه

قیمت همانطور که انتظار میرفت به کف کانال خود واکنش نشان داد و بار دیگر ( برای ۵ مین بار)خود را به سقف کانال رساند. معامله گران کوتاه مدت م یتوانند در این محدوده سود خود را شناسایی کنند. شکست این کانال می تواند شروع یک رالی جدید و پایدار را در نماد به ارمغان […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.