بانك‌پارسيان‌

هرچند رالی صعودی در این نماد متوقف شده است اما همانطور که مشاهده می کندی قیمت بالای میانگینهای اصلی خود قرار دارد و هنوز گارد صعودی خود را حفظ کرده است. اولین محدوده حمایتی که می تواند محرکی برای چرخش قیمت در مسیر صعود باشد میانگین تن کن سن است که در محدوده ۴۴۰ تومان […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.