بازگشت نمودار سررسید آبان۹۸ زیره از محدوده حمایتی

نمودار قرارداد زیره سبز سررسید آبان ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، از محدوده حمایتی، بازکشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.