ایران خودرو

به نظر میرسد قیمت در افت اخیر خود در حال تست سقف شسکته شده بوده است. و با آرایش کندل امروز به نظر این پولبک کامل شد. می توان شکست اخرین های کندل امروز رو به عنوان تریگر خرید در نظر داشت و حد ضرر را زیر اخرین کف این موج در محدوده ۳۵۰ تومان […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.