افزایش نرخ فروش اوره صادراتی خراسان

پتروشیمی خراسان، ۵ ماهه اول سال جاری ۲۸۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است. در این دوره حدود ۲۶۱ هزار تن اوره تولید نموده که حدود ۱۲۷ هزار تن آن را با متوسط نرخ ۱۲۳۷ تومان به ازای هر کیلو صادر نموده است. این در […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.