افزایش نرخ رب غشهداب برای شهریور

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در دوره ی شش ماهه منتهی به شهریور ۹۷، مبلغ فروش خود را با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل به  ۸۰۵ میلیارد ریال (۵۹ درصد کل مبلغ فروش سال مالی ۹۶) رسانده است. در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ غشهداب ۱۸٫۸ هزار […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.