افزایش زیان حفارس در دوره نه ماهه

شرکت حمل ونقل بين المللي خليج فارس در دوره نه ماهه منتهی به آذر ۹۷ با سرمایه ۳۴۹ میلیارد ریالی به ازای هر سهم (۷۹۷) ریال زیان محقق کرده است که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۳ درصد بیشتر است. در دوره نه ماهه منتهی به آذر ۹۷ درحالیکه درآمدهای عملیاتی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.