افزایش تقاضا در نمودار سررسید دی۹۷ زعفران

نمودار قرارداد زعفران سررسید دی ۹۷ در تایم فریم ۴ ساعته، افزایش تقاضا از کف قبلی مشاهده میشود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.