افت نمودار سررسید تیر۹۸ تا کف کانال رگرسیون

نمودار قرارداد زعفران سررسید تیر ۹۸ در تایم فریم ۱ساعته، تا کف کانال رگرسیون افت نمود و واکنش مثبت به این سطح. مهم ترین سطح مقاومتی، محدوده سقف کانال خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.