افت صادرات کاوه

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در دوره ۸ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۷ مبلغ فروش را با ۱۰۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم ۱۹،۲۳۴ میلیارد ریال گزارش کرده است. فروش شرکت که در شش ماهه برابر با ۱۳،۱۳۳ میلیارد ریال بوده است در مهر ماه ۲،۷۳۵ میلیارد ریال و […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.