افت صادرات شپدیس

شرکت پتروشیمی پردیس در دوره ی سه ماهه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ مبلغ فروش را ۳۷،۴۸۰ میلیارد ریال گزارش کرده است که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته ۱۱۶ درصد رشد را نشان می دهد. این شرکت در خرداد ماه فروش را با ۲۸% کاهش نسبت به اردیبهشت ماه به رقم ۳،۶۱۸ میلیارد ریال گزارش […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.