ادامه نوسانات مثبت در نمودار سررسید دی۹۷ زعفران

نمودار قرارداد زعفران سررسید دی ۹۷ در تایم فریم ۱ ساعته، ادامه نوسانات مثبت با حفظ کف قبلی مشاهده میشود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.