ادامه معاملات فرسایشی و منفی

با توجه به کم رمقی و ادامه افت قیمت های جهانی نفت و فلزات پایه در بازارهای بین المللی با توجه به برنامه های افزایش نرخ بهره آمریکا طی امسال، پررنگ شدن جنگ های تجاری مابین کشورهای آمریکا، اروپا و چین و رشد کمتر از انتظار شاخص PMI چین که هر سه عاملی بر فشار […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.