ادامه افت نمودار سررسید فروردین۹۸

نمودار سررسید فروردین ۹۸ در تایم فریم ۱ ساعته، روند نزولی فرسایشی همچنان ادامه دارد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.