آسان پرداخت پرشين

همانطور که در تصویر نشان داده شده است قیمت به محدده ۱۳۵۰ تومان بسیار حساس است. و این محدوده قیمتی چه به عنوان مقاومت در سمت چپ نمودار و چه به عنوان حمایت بارها قیمت را مجبور به واکنش کرده است. بهتر است نوسانات و واکنش قیمت را به این محدوده زیر نظر داشته باشیم […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.