.

کطبس در انتظار افزایش نرخ فروش
  • منبع: کارگزاری آبان
سردرگمی ارزی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال چهارشنبه – ۹۷/۰۵/۲۴
  • منبع: کارگزاری آبان
ورود نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار طلای جهانی از محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان در نمودار سکه جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
  • منبع: کارگزاری آبان
شیر پاستوریزه پگاه فارس
  • منبع: کارگزاری آبان