.

انتظار بهبود حاشیه سود غمارگ در سال ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال شنبه – ۹۷/۰۹/۲۴
  • منبع: کارگزاری آبان
نفوذ نمودار سکه رفاه به محدوده حمایتی هارمونیک
  • منبع: کارگزاری آبان
بی انگیزگی در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
سرمايه گذاری خوارزمی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمتی در نمودار سررسید دی۹۷ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
سرمايه‌گذاری توكافولاد
  • منبع: کارگزاری آبان