.

طلا در محدوده ۱۵۰۰ دلاری در بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال چهارشنبه – ۹۸/۰۵/۳۰
  • منبع: کارگزاری آبان
سيمان خوزستان
  • منبع: کارگزاری آبان
بانک پاسارگاد
  • منبع: کارگزاری آبان
ویتانا
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد یکپارچه بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
واگرایی مثبت در نمودار سررسید شهریور۹۸ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
افت مجدد نمودار سررسید شهریور۹۸ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان