.

افزایش سودآوری تاپکیش علی رغم کاهش درآمدهای عملیاتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد بهمن ماه سخوز
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد فروش فولاژ در بهمن ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشيمی غدير
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سکه رفاه به محدوده هدف اول
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال چهارشنبه – ۹۷/۱۲/۰۱
  • منبع: کارگزاری آبان
عقب نشینی مجدد نمودار سررسید اسفند۹۷ از سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
پایان خوش هفته و آغاز سبز آخرین ماه سال
  • منبع: کارگزاری آبان