عقب نشینی مرسوم در پایان هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد بازار همراه با انتظارات تورمی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور از ۵۰۰ هزار
  • منبع: کارگزاری آبان
انعکاس پرشتاب دلار در بازار سهام
  • منبع: کارگزاری آبان
بازگشت پرشتاب شاخص کل
  • منبع: کارگزاری آبان
پایان هفته بزرگان
  • منبع: کارگزاری آبان
ترس از لیست سیاه
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه اصلاح غیر دلاری ها
  • منبع: کارگزاری آبان