گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

نوسان طلای جهانی بالاتر از محدوده تنبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار طلای جهانی از محدوده موردنظر
  • منبع: کارگزاری آبان
خیز نمودار سررسید دی۹۷ به سمت محدوده سقف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
عقب نشینی طلا در بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید دی۹۷ در تایم فرم ۱ساعته
  • منبع: کارگزاری آبان
نفوذ نمودار سررسید دی۹۷ به بالاتر از محدوده تنبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمتی در نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان