گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

نوسان قیمتی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال روند نزولی در نمودار سررسید خرداد۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال خروج نمودار سررسید خرداد۹۸ از محدوده پایینی تراکم انقباضی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سکه جدید پایینتر از سقف کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار دلار-ریال در امتداد خط روند صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال افت بیشتر در نمودار سررسید اردیبهشت۹۸ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان متراکم درنمودار سررسید خرداد۹۸ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان منفی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان