گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

درگیری نمودار سررسید تیر۹۸ زعفران با محدوده تنبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نسبی طلای جهانی به محدوده مقاومتی تناسبی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان مثبت طلا در بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان اندک دلار امریکا پایینتر از خط روند بلندمدت
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید تیر۹۸ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمتی در نمودار سررسید مرداد۹۸ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
لمس محدوده حمایتی تبدیلی در نمودار سررسید مرداد۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان