گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی
واکنش منفی نمودار طلای جهانی به محدوده پایین PRZ
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار طلای جهانی به محدوده پایین کانال صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمت طلا در بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
از دست رفتن خط حمایتی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار طلای جهانی به PRZالگوی هرمونیک
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه درگیری نمودار سررسید شهریور۹۷ با سطح حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمتی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
عقب نشینی اندک در قیمت طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان