گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

نفوذ نمودار سکه رفاه به محدوده حمایتی هارمونیک
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمتی در نمودار سررسید دی۹۷ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال رشد نمودار جفت ارز یورو – دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
افت نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار دلار امریکا به محدوده مقاومتی معتبر
  • منبع: کارگزاری آبان
اصلاح قیمتی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان در نمودار دلار امریکا
  • منبع: کارگزاری آبان
تضعیف شاخص دلار امریکا
  • منبع: کارگزاری آبان