گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

شکست کم قدرت کف قبلی در نمودار سررسید آذر۹۸ زیره
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان محدود طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت نمودار دلار امریکا در قالب کانال صعودی کم شیب
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید آذر۹۸ زیره پایینتر از محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
واگرایی اندیکاتورها در نمودار دلار امریکا
  • منبع: کارگزاری آبان
طلای جهانی در محدوده کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان محدود در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت دلار امریکا در قالب کانال صعودی کم شیب
  • منبع: کارگزاری آبان