گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

افزایش ۱۰ درصدی سود پاییز شکبیر
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش سود ۸۲ درصدی ۹ ماهه شبصیر
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۱۱ درصدی سود ۹ ماهه جم
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش ۱۲ درصدی سود ۹ ماهه ارفع
  • منبع: کارگزاری آبان
سود ۲ برابری ۹ ماهه فملی
  • منبع: کارگزاری آبان
۲ برابر شدن سود ۹ ماهه خراسان
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش بیش از ۳٫۵ برابری سود کمرجان در سال ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۸۳ درصدی سود خالص ۹ ماهه ساروم
  • منبع: کارگزاری آبان